نرخ دیه در سال ۹۲

نرخ دیه در سال ۱۳۹۲ بمیزان ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.

بر اساس اعلام دفتر سخنگوی دستگاه قضایی نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی مبلغ ۱۱۴ میلیون تومان تعیین و ابلاغ شده است.

هم‌چنین نرخ دیه در ماه‌های حرام – با توجه به تغلیظ و اضافه شدن یک‌سوم دیه کامل – مبلغ ۱۵۲ میلیون تومان خواهد بود.

ماههای حرام عبارتند از: رجب، محرم، ذیقعده  و ذیحجه

LinkedInEmailPrintFriendlyShare

.