نرخ دیه در سال ۹۱

نرخ دیه در سال ۹۱ اعلام شد.

میزان دیه در سال ۹۱  برای ماه های غیرحرام ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

در ماههای حرام نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که حدود ۱۲۵ میلیون تومان خواهد شد.

ماههای حرام عبارتند از: محرم، رجب، ذیقعده، ذیحجه.

.